Nhà Lô Phố

Chủ đầu tư
Anh Chung
Loại công trình
Nhà Lô Phố
Địa điểm
Ngọc Trạo - TP.Thanh Hóa
Diện tích
350m2