Nhà máy Alphafood

Chủ đầu tư
Công ty Alphafood
Loại công trình
Nhà máy
Địa điểm
Yên Phong - Bắc Ninh
Diện tích
10.000m2