Nhà thuốc Thanh Bình

Chủ đầu tư
Cô Bình
Loại công trình
Nhà thuốc Thanh Bình
Địa điểm
Ngọc Trạo – Bỉm Sơm – Thanh Hóa
Diện tích
200m2