Nhà Thuốc Tốt Tốt

Chủ đầu tư
Anh Nam
Loại công trình
Nhà Thuốc
Địa điểm
Quang Trung – TP.Thanh Hóa
Diện tích
200m2