Nhà Vườn

Chủ đầu tư
Anh Hoài
Loại công trình
nhà vườn
Địa điểm
Parkcity – Hà Đông - HN
Diện tích
300m2