Nhà vườn Parkcity

Chủ đầu tư
Anh Hoài
Loại công trình
Nhà vườn
Địa điểm
Parkcity – Hà Đông - Hà Nội
Diện tích
300m2