Viện khoa học & giáo dục Việt Nam

Chủ đầu tư
Nhà nước
Loại công trình
Công sở
Địa điểm
Hai Bà Trưng – Hà Nội
Diện tích
500m2